วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ที่สำคัญของประเทศไทย โดดเด่นเป็นสง่าใจกลางเมืองนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร มีประวัติอันยาวนานในดินแดนสุวรรณภูมิ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่ กำแพงแก้วสองชั้นประดับด้วยกระเบื้องเป็นเส้นที่พระวิหารทั้ง 4 ทิศ เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก พระปฐมเจดีย์ เดิมเรียกว่า พระถมเจดีย์ เป็นพระมหาธาตุแห่งสุวรรณภูมิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงเชื่อว่าพระเจดีย์องค์นี้อาจสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช สามารถมาเผยแผ่ศาสนาในสุวรรณภูมิได้เพราะองค์เดิมเป็นเจดีย์กลับหัวเหมือนสถูปสัญชัย แต่ด้านบนสุด น่าจะเป็นสถูปที่กษัตริย์โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ถวายเจ้าเมือง จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีย์ เชื่อกันว่าเป็นสุวรรณภูมิเจดีย์องค์แรก และทุกๆ ปีทางวัดจะจัดพิธีบูชาพระปฐมเจดีย์ตั้งแต่วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึงวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน ที่ได้กราบบังคมทูลขอความสุขและชมความงามของพระปฐมเจดีย์องค์นี้   วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร องค์พระนครปฐม   วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งเมื่อมาเยือนจังหวัดนครปฐม พระถมเจดีย์ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดนครปฐมและเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวพุทธ ประชาชนนิยมเรียกว่า พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่บนถนนเทศาเขตพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง […]